Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 Zpráva

9. 11. 2018

10. ZPRÁVA                TÝDEN            12. 11. -  16. 11. 2018

PROBĚHLO

  • V pátek 2. 11. proběhlo vyučování v halloweenském duchu. Připravila jsem pro děti na celé dopoledne stanoviště, kde plnily halloweenské úkoly vlastně ze všech předmětů. K tomu děti pojídaly ty báječné dobrůtky, které jste jim opatřili. Nadšeně se všechny předváděly v maskách. Také chlebíčky, které vytvořila p. asistentka Magda, byly okamžitě snědeny. „Povinně“ se děti ode mne napily z lektvaru moudrosti a radosti. Mnohé děti přinesly také z domova pro ostatní velmi vtipně vymyšlené elixíry. Byl to prima den. Děti i já móóóc  děkujeme všem rodičům za občerstvení a spolupráci při vytváření kostýmů.
  • V minulém týdnu proběhl sběr papíru. Naše třída vyhrála. Jako odměnu všechny děti pozvala p. ředitelka do ředitelny na svačinku. Na děti čekal ohromný koláč, jahody a pití. Bylo to moc příjemné. Děkujeme moc hlavně Břinčilkám ( 500Kg) a Lauře (100Kg), ale i ostatním, kteří něco přinesli.

PROBĚHNE  

  • Děti nesou domů informaci o případné ŠvP, pokud bude dostatek zájemců. Prosím o odevzdání závazné přihlášky do 15. 11. nebo vyjádření, že Vaše dítě nepojede.
  • Děti nesou domů také info od SRPŠ o způsobu provedení platby 300Kč, o které jsem mluvila na 1. třídní schůzce v září (čekali jsme na zřízení účtu). Byla bych ráda, kdybyste preferovali bezhotovostní platbu.
  • Ve dnech 19. 11. – 22. 11. proběhnou konzultační hodiny v naší třídě

V pondělí, úterý a středu vždy od 14. 00hod do 17. 30hod

Ve čtvrtek od 15. 00hod do 17. 30hod - každý 15min. Jako obvykle mi prosím, zavolejte, kdy se Vám hodí přijít. Ponechám na Vás, jestli přijdete i s dítětem. Byla bych ráda, kdybych mohla mluvit se všemi rodiči ( volejte, prosím, hlavně do 16hod, to jsem ještě určitě ve škole a mám u sebe notýsek).

K výuce

ČJ – Začali jsme číst Macha a Šebestovou, což děti moc baví, tak četly i lépe než jindy. Vždy v pondělí si přečteme novou kapitolu. V úterý s ní budeme pracovat (PL) a pustíme si i filmík. Děti dostaly“ Čtenářské deníky“, měly by do nich zaznamenat podle vzoru a bodů ve ČD svoji další knihu, kterou do Vánoc přečtou. Čt. deník přinesou až před Vánocemi, mají tedy ještě měsíc času. Při společné četbě se učíme vyprávět děj přečteného příběhu podrobně i stručně a snažíme se vždy o charakteristiku postav. Plněním různých úkolů, zjišťuji, jak textu děti rozumí. V ČJ jsme začali učivo o psaní i, y po obojetných souhláskách. Nyní se seznamujeme s vyjmenovanými slovy a příbuznými po B. Děti mají u sebe obálku s vyjmenovanými slovy, kterou si budou pomáhat. Zde si vždy děti založí nová vyjm. slova. V této fázi ani nejde o biflování vyjm. slov nazpaměť. Hlavně se snažíme poznávat příbuznost a rozlišovat dvojice“ bil - byl, přibil – přibyl . . . Prostřednictvím různých činností a her tvoříme věty s danými slovy, pátráme po příbuzných a vyjm. slovech v textu…….a hlavně si vysvětlujeme významy slov, asi na str. 40 – 44 v uč.  Tento týden nebudeme psát diktát ale různá doplňovací cv. na známku (párové souhlásky, i, y po měkkých a tvrdých souhl. ).

Ma – Psali jsme KP –dělení a násobení do 100. KP dopadla moc dobře. Až na výjimky děti zvládají různé typy příkladů násobení a dělení bez pomoci tabulky. Také řešení slovních úloh se většině pěkně daří. Procvičíme ještě sudá a lichá čísla. Probereme poslední nejtěžší typy sčít. a odčít. do 100  ( 36 + 28, 86 – 39), což může dělat některým dětem problém. V uč. se budeme pohybovat na str. 23 – 26, v PS dojdeme asi na str. 20.

G – Naučili jsme se rýsovat kolmice. K tomu potřebujeme mít trojúhelník s ryskou. – úterý. Naučíme se rýsovat rovnoběžky. Děti k tomu musí mít vždy v úterý trojúhelník s ryskou a pravítko. V uč. na str. 92 a 93. V PS str. 50, 51.

Prv – Ve středu 14. 11. napíšeme test z učiva, které mají děti v zelených deskách. Různými způsoby jsme vědomosti upevňovali, děti toho hodně věděly, myslím, že to nebude problém. V pondělí a ve čtvrtek si budeme povídat o využití krajiny člověkem a o vodě v krajině.

Přeji Vám krásné dny V. Smetanová