Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Zpráva

16. 11. 2018

11. ZPRÁVA                          TÝDEN            19. 11. – 23. 11. 2018

PROBĚHNE

  • Děkuji za včasné odevzdání přihlášek na ŠvP. Přihlásilo se 19 dětí, takže se ŠvP uskuteční tak, jak je uvedeno v informačním letáčku, který mají děti u sebe.
  • Ve dnech 19. 11. – 22. 11. proběhnou konzultační hodiny v termínech tak, jak jste se přihlásili. Na každého budu mít 15min, tak vše určitě podrobně probereme.
  • 18. 12. pojedeme do divadla Minor na představení Vánoce. Již jsem toto představení viděla, je moc pěkné, neplánujte, pokud možno, v tomto termínu dětem žádné doktory.

K výuce

ČJ – Seznámili jsme se s řadou vyjm. slov a s jejich významem. Věnujeme se slovům příbuzným, což je pro většinu dětí velice obtížné, některá slova jsou pro děti naprosto neznámá např. bystřina, býlí, obydlí . . ., tak si jejich významy různými způsoby osvojujeme. Také si neustále (každý den) vysvětlujeme postup při rozhodování psaní i, y uprostřed slov. Nejdříve musíme rozhodnout, o jakou souhlásku jde: tvrdá – píšeme y, měkká – píšeme i, obojetná – rozhodneme, jestli se jedná o vyjm. slovo nebo příbuzné – píšeme y, nejedná-li se – píšeme i. V této fázi nácviku je zdůvodňování velice důležité. Významu vět nebo slovních spojení je nutné dobře porozumět (jestli býlí nebo bílí, bydlo nebo bidlo). Vedu děti k tomu, aby si pomáhaly také tabulkou v učebnici, kde jsou významy popsány. Dost často je musím hodně nutit, názor nechtějí moc používat. Tento týden ve čtvrtek napíšeme diktát se slovními spojeními ze žluté tabulky na str. 41 (věty typu cv. 9 str. 40 a bydlo x bidlo, býlí x bílí). Dojdeme v učivu v uč. asi na str. 46. Také opakujeme pojmy: slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma, vícevýznamová.

Ma – Procvičujeme už všechny typy sčítání a odčítání. Nezapomínáme na násobení a dělení. Velkou radost mi děti dělají při řešení slovních úloh, většině se řešení daří a myslím, že z každého úspěšného řešení mají i radost. Nyní se zaměříme na procvičení odčítání typu 82 – 56, tedy s přechodem přes 10. Nově jsme se seznámili s pravidlem přednosti násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. V uč. asi str. 26, 27. Typy příkladů na těchto stranách budu známkovat. V PS str. 19, 20, 21.

G – Ještě jsme procvičovali různoběžky a rýsování kolmic podle pravítka s ryskou. Budeme se učit rýsovat rovnoběžky podle návodu na str. 93. To bude asi „tíha“, tak to budeme dělat jen na papír. Bylo by dobré, kdyby si tuto konstrukci děti zopakovaly i doma.

Prv -Psali jsme kontrolní práci z učiva o České republice. Děti měly většinou jedničky, bylo jenom pár dvojek (sousední státy a jejich hlavní města některým dětem vypadly z paměti). Je pravda, že nové pojmy už se některým dětem pletou a je nutné si je i doma průběžně opakovat. Učivo v zelených deskách by děti měly ovládat. Tento týden ještě zůstaneme u tématu – Voda v krajině.

Přeji Vám příjemný týden a těším se, že vše podrobně probereme na PH. V. Smetanová