Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. Zpráva

20. 1. 2019

18. ZPRÁVA                        TÝDEN            21. 1.  – 25. 1.  2019

PROBĚHLO

Čtvrteční výlet do divadla Minor byl moc prima. Cesta proběhla bez problémů tam i zpět, opět si děti stihly užít i divadelní prolézačky před představením. Představení bylo vtipné a vydařené, dětem se moc líbilo.

Peněz na dopravu jsem vybrala moc - 50Kč. Zpáteční jízdenka každého vyšla pouze na 26Kč. Zbylé peníze z 50 Kč použiji na cestu do kina 29. 1. – což je naše nejbližší akce.

  • V ŽK mají děti dopsány známky. Nesou Vám domů k nahlédnutí sešity a pracovní listy. Prosím, podepište dětem v ŽK tuto informaci, že jste si práce prohlédli. (Jsou to podklady pro známky na vysvědčení).

K výuce

ČJ – Opakovali jsme, procvičovali jsme učivo s vyjm. slovy po B, L, M. Psali jsme cvičení a diktát na známku. Mám velkou radost, že výsledky měly děti opravdu pěkné. Nově jsme začali probírat vyjmenovaná slova po P. Těší mě, že děti při práci s různými kartičkami již pěkně poznávají i slova příbuzná. Snažím se, aby si vyjm. slova různými činnostmi děti postupně osvojovaly zpaměti. Nyní se také musíme zaměřit na častější procvičování poznávání slovních druhů. Probereme také rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím na základě počtu sloves ve větě. To dětem zatím moc nejde. Budeme vyhledávat hlavně podstatná a přídavná jména a slovesa. V učebnici se budeme pohybovat na str. 71 – 75. Tento týden diktát psát nebudeme.

Ma - Procvičovali jsme dělení se zbytkem, pís. sčítání a odčítání. Napsali jsme kontrolní práci z probraných typů slovních úloh. I zde děti dosáhly velmi pěkných výsledků. Některým dětem jsem však při práci musela dodávat sebevědomí. Radu nepotřebovaly, ale po prvním přečtení prohlásily, že tomu nerozumí. Tak jsem je přesvědčila, že se mají pustit do řešení a ono to pak dobře dopadlo. Tento týden budeme psát desetiminutovky na známku z písemného sčítání a odčítání i s dělení se zbytkem. –  Děti mohou používat tabulku násobení, tak by to neměl být problém, postupu rozumějí všichni, jenom stále ta násobilka (u některých). . . .

Začneme nové učivo „ Násobení a dělení mimo obor násobilek do 100“. V učebnici se budeme pohybovat na str. 36 – 38. V PS na str. 35 a 36. V geometrii se budeme věnovat rýsování úseček dané délky, měření úseček a jednotkám délky – převádění . V uč. str. 97, PS str. 55.

Prv – Zabývali jsme se částí neživé přírody – vodou. Zkoumali jsme její vlastnosti. Vysvětlili jsme si a ukázali, jak mění skupenství. V pondělí probereme koloběh vody v přírodě. Ve středu ještě zopakujeme. Ve čtvrtek napíšeme KP, o které jsem psala již v minulé zprávě, z kapitol : Svět kolem nás – živá a neživá příroda, lidské výtvory, Země je kulatá, Podmínky života na Zemi, Koloběh vody v přírodě v rozsahu učiva v těchto kapitolách v učebnici str. 24, 25, 27, 28, 29 a na pracovních listech ( tady i vlastnosti vody).

Přeji Vám pěkný týden V. Smetanová