Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. Zpráva

3. 3. 2019

23. Zpráva                               4. 3.  – 8. 3. 2019

PROBĚHNE

  • Od 20. 3. budeme jezdit vždy ve středu na plavání. Proběhne opět 10 dvouhodinových lekcí místo tělocviku. Pro děti budou lekce i doprava zdarma jako v loňském roce. V pátek tedy nebudou hodiny tělocviku, budeme se učit podle jiného rozvrhu. Změny v rozvrhu a přesné informace o plavání napíšu v příští zprávě.
  • Připomínám vlastní četbu knihy a zápis do čt. deníku – termín prezentace 29. 3. 2019

K výuce

ČJ – Budeme procvičovat vyjmenovaná slova a učivo s vyjm. slovy po B, L, M, P, S, V. Zvláště rozlišování slov s předponou a bez předpony. Budeme často používat pracovní listy – v učebnici je málo pravopisných cvičení. Začneme nové učivo – skloňování podstatných jmen podle pádů. Děti mají u sebe zatavenou kartičku s pádovými otázkami, se kterou budou pracovat ve škole i při domácí přípravě. V uč. se budeme pohybovat na str. 88 – 93. Ve čtvrtek napíšeme diktát na str. 91. Vysvětlíme si poznávání životnosti a neživotnosti podstatných jmen rodu mužského podle pádu.

V hodinách čtení budou děti postupně prezentovat své prázdninové zážitky.

Ma – Budeme se věnovat číselnému oboru do 1000 - orientaci na číselné ose, které číslo je před a které za, porovnávání čísel, zápisu trojciferných čísel, numeraci do 1000 po jedné, po desítkách, po stovkách, rozvinutému zápisu v desítkové soustavě, zaokrouhlování na desítky a nově na stovky str. 44 – 48 v učebnici, str. 7, 8, 9 v PS. V geometrii ještě budeme rýsovat a měřit úsečky dané délky.

Prv – Minulou hodinu jsme zopakovali na známky učivo o přírodě neživé. Každý žák /žákyně si vylosoval/a  téma, o kterém potom mluvil/a. Moc mě potěšilo, že všichni žáci učivo ovládali. Nyní se budeme zabývat živou přírodou. Podmínkami nezbytnými pro živé organizmy.

Přeji Vám pěkný týden                                             V. Smetanová