Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. Zpráva

17. 3. 2019

25. Zpráva                               Týden  18. 3.  -   22. 3. 2019

PROBĚHNE

  • Od středy 20. 3. budeme jezdit na plavání na Barrandov. Lekce začínají v 10 hod. Od školy budeme odjíždět v 9:00hod. V tento ten přijdou děti normálně do školy pouze s věcmi na plavání. V čase před plaváním proběhne hodina čtení. Lekce plavání končí v 11:30 hod. Návrat do školy předpokládám po 12:30 hod. Děti půjdou rovnou na oběd.
  • Vybavení na plavání: plavkypatřičně velký ručník, mýdlo – v igelitové tašce (děti berou s sebou do sprch a k bazénu), dále gumová čepice, gumové pantofle, hřeben, dívky mohou mít s sebou svůj fén na vlasy.
  • Od pátku 22. 3.  budeme mít vždy v pátek tento rozvrh – ČJ, Ma, Ma – G, Prv.

K výuce

ČJ -  Seznámili jsme se se všemi vyjmenovanými slovy. To však neznamená, že toto učivo všechny děti výborně ovládají. Zvláště s psaním i, y po V je potíž. Učivo budeme nadále různými způsoby procvičovat. Stále vyzývám děti, aby při psaní používaly pomocné karty, kde mají uveden správný pravopis i mnoho slov příbuzných s vyjmenovanými a případů, kdy se píše i, í. Vzpomínám na svá školní léta. Co bych za to tenkrát dala, kdybych mohla používat  „tahák“ s posvěcením učitelky. Mnoho dětí však raději opisuje od souseda nebo je prostě pohodlných v kartičkách hledat. Ke kontrole své práce některé děti vysloveně nutím. Nikdy děti nenabádám k přehnaně rychlému tempu při práci, preferuji individuální tempo jednotlivce, přesto některé děti chtějí zbytečně rychle odevzdat práci, kde jsou chyby. Občas některé „ rychlíky“ vracím práci zkontrolovat i třikrát. Tento týden budeme opakovat učivo : psaní i,y po obojetných souhláskách, určování slovních druhů, u podstatných jmen urč. pádů. V učebnici asi na str. 94 – 99. Ve čtvrtek napíšeme diktát cv. 18 na str. 95. Určitě i nějaké doplňovací cv. na známku z těchto stran.

Ma – Postupně probíráme různé typy sčítání a odčítání do 1000. Zatím to byly příklady jednodušší. Tento týden budou již příklady náročnější. V uč. na str. 52 – 55, v PS str. 14, 15. V geometrii  budeme procvičovat jednotky délky, převody v uč. str. 97 a na kopírovaných materiálech.

Prv – Připravuji dětem pracovní listy k jednotlivým kapitolám. Učím je pracovat s učebnicí, dělat přesné zápisky, aby si z nich mohly potom učivo opakovat. Je ale dost náročné, děti přimět k tomu, aby opravdu text pozorně přečetly, trpělivě vyhledaly odpovědi a nevymýšlely si. Snažím se děti přivést k tomu, aby pracovaly samostatně ale přesně a zbytečně nepospíchaly. Texty rozebíráme, diskutujeme, aby učivo dobře pochopily. Probrali jsme fotosyntézu, dýchání i ostatní společné znaky rostlin. V pátek napíšeme KP z tohoto učiva. V uč str. 38, 39, v rozsahu zápisků v PL – zelené desky. Nové učivo  - kvetoucí a nekvetoucí rostliny str. 40

Přeji Vám pěkný týden     V. Smetanová