Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. Zpráva

31. 3. 2019

27. Zpráva                                               1. 3.   –  5. 3. 2019

PROBĚHLO

V pondělí 25. 3. jsme ve třídě přivítali pana Haladu – dědečka Lidušky. Je to bývalý včelař. Velmi poutavě nám vyprávěl o včelách a všem ostatním, co se včelami v přírodě souvisí. Děti pozorně poslouchaly, různě se ptaly a diskutovaly. Bylo to opravdu zajímavé. Nadšení p. Halady pro včely a přírodu bylo až nakažlivé. Tak mě napadlo:

Pokud by dětem někdo další z rodičů nebo jiných příbuzných chtěl takto pěkně, srozumitelně a zajímavě přiblížit svoje zaměstnání nebo koníčka, dejte mi vědět, byli bychom moc rádi.

  • Soutěž Matematický klokan jsem již za naši třídu vyhodnotila. Výborného výsledku dosáhl Maxík – plných 80 bodů z 90. 6 dětí mělo mezi 50 – 60 body, což je také pěkné. Nejvíce dětí mělo mezi 40 – 50body. Práce jsem dětem rozdala i s kritérii hodnocení, prohlédněte a nechte si je doma. Můžete si také započítat. Úkoly za 5 bodů už byly opravdu docela těžké. V příští zprávě Vám napíši nějaké srovnání s třídou 3. B. Ještě nemáme celkové vyhodnocení.

PROBĚHNE – ještě raději zopakuji

  • Prosím o zaplacení doplatku 1690 Kč na ŠvP do 30. 4. na č. ú. 163034109/0600
  • V pondělí 15. 4. od 15:00 hod proběhne v naší škole v přízemí již tradiční velikonoční jarmark – srdečně Vás na něj s dětmi zveme.
  • V termínech 3.  4. – středa  od   14: 00 hod do 17: 00 hod
  • 10. 4. - středa od 14: 30 hod do 17: 30 hod proběhnou pohovorové hodiny v naší třídě. Prosím, zavolejte mi, který čas se Vám hodí. ( Opět je na každého 15min. Přítomnost syna /dcery na PH ponechám na Vás.)Pokud Vám žádný z termínů nevyhovuje, zavolejte také a dohodneme se na jiném.
  • Ještě změny v rozvrhu z důvodu plavání. Čtvrtek – 1.h – ČJ, 2.h – Ma, 3. h -AJ, 4.h – HV,  5.h – Prv.  Pátek – 1.h – ČJ, 2.h – Ma, 3.h – Ma-G, 4.h – Prv

K VÝUCE

ČJ – Opakovali jsme a procvičovali učivo s i, y po obojetných souhláskách, vyhledávání podstatných jmen a určování pádů. Známky z kontrolních cvičení budou mít děti během tohoto týdne v ŽK. V opakování budeme pokračovat ještě na str. 105 , 106, 107. Zde jsou doplňovací cvičení - některá děti napíší během týdne na známku místo diktátu. Nově začneme učivo o slovesech str. 108 a 109. Čtenářské deníky a prezentace knížek proběhnou během pondělí a úterý, v pátek jsme to nestihli.

Ma – Kromě různých typů sčítání a odčítání řešíme průběžně i slovní úlohy. V uč. jich nyní moc není, používám tedy i jiné materiály. Také hodně pracujeme s interaktivní tabulí. Děti, kterým se daří řešení, hodnotím jedničkou do ŽK. Probereme další typy příkladů ze stran 57, 58, 59, 60. V geometrii - stále převody jednotek délky str. 62. V PS str. 20, 21, 22.

Prv – V pondělí jsme besedovali o včeličkách a opylování rostlin, jak jsem psala v úvodu. Ve středu a v pátek jsme poznávali jarní květiny. Květiny, které mají děti na PL v zelených deskách by měly umět poznat a pojmenovat. Také jsme se seznámili s nekvetoucími rostlinami, ukázali jsme si také některé léčivé a jedovaté. Tento týden se budeme zabývat  užitkovými rostlinami ( ovocné stromy a keře, zelenina, obilniny – uč. str. 45, 46 .)

V hodinách VV a PV pilně tvoříme na jarmark a zdobíme chodby a třídu, abychom měli jaro i ve škole.

Přeji Vám pěkný týden                                 V. Smetanová