Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. Zpráva

14. 4. 2019

29. Zpráva                            krátké týdny         15. 4.  -  17. 4.           a                   23. 4. -  26. 4.  2019

PROBĚHLO

  • Během minulých dvou týdnů proběhly pohovorové hodiny. Jsem moc ráda, že jsme  mohli  s naprostou většinou rodičů probrat prospěch a  chování  dětí i jejich vztahy ve třídě. Moc Vám všem děkuji za spolupráci a zpětnou vazbu.
  • Ve čtvrtek měly děti možnost se seznámit s životem ptačích dravců v programu „ Ptáci na obzoru“. Viděly ptáky vycpané  i skutečné a dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí. Organizace Ornita nám poskytla jako vždy velice kvalitní program.

PROBĚHNE

  • Podrobnější informace o ŠvP Vám sdělím po velikonočních prázdninách. Po dětech jsem poslala formulář „ Posudek o zdravotní způsobilosti“. Prosím, abyste jej nechali potvrdit lékařem. Ráda bych jej potvrzený vybrala týden před zahájením ŠvP. Ještě připomínám doplatek 1690 Kč do konce dubna na ú. 163034109/0600.
  • Pro zájemce je možné se účastnit recitační soutěže „ Papoušek“ u nás ve škole. 1. kolo se uskuteční 25. 4. Pokud by se nějaké z dětí chtělo účastnit, naučí se básničku, kterou si  vybere. Ohlásí mi to.
  • Tento týden již pojedeme na plavání o hodinu později tedy v 9:45 hod od školy. Proběhnou 2 vyuč. hodiny – ČJ a Ma . Děti si ale přinesou pouze penál. Ostatní zařídím já. Návrat bude až po 13 hod ke škole. Prosím rodiče dětí, kterých se týká VV v ZUŠ nebo nauka, aby mi poslali SMS nebo zavolali, abych věděla, že souhlasí s mým návrhem řešení oběda a odchodu na VV . . . Psala jsem v minulé zprávě. Obědy dětem odhlašte.
  • Moc Vás s dětmi  zveme na velikonoční jarmark 15. 4. od 15:00 hod do 17:00 hod. Přijďte si koupit výrobky Vašich dětí, které vytvářely s trpělivostí a nadšením v posledních hodinách VV a PČ. Děti se přihlásily na prodej po půl hodině.
  • Od 18. 4.   do 22. 4. mají děti velikonoční prázdniny.

K výuce

ČJ – Kromě pravopisu jsme procvičovali vyhledávání podstatných jmen a sloves. U podstatných jmen jsme určovali rod, číslo a pád, u sloves osobu a číslo. Ve čtvrtek jsme psali diktát, potom děti vyhledaly pod. jm., určily rod, číslo a pád. Pravopis zvládly děti výborně. S určováním pádu to bylo horší. Je nutno tuto dovednost podle potřeb každého dítěte procvičovat. Sešity jsem poslala k nahlédnutí. Známky mají děti v ŽK. Budeme probírat pravopis vlastních jmen, seznámíme se s pojmem infinitiv, budeme se učit poznávat čas u sloves. Děti opět dostanou kartičku, s kterou by měly při určování osoby, čísla a času pracovat. Učebnice asi str. 113 – 119. V úterý po Velikonocích napíšeme na známku cv. 1 a 2 ze str. 117. Ve čtvrtek diktát na str. 115.

Ma – Stále procvičujeme různé typy sčítání a odčítání do 1000. V tomto číselném oboru řešíme i sl. ú. Řešíme i úlohy s převody jednotek délky, což dělá některým dětem problém. Jak jsem psala minulý týden, v pondělí 15. 4.  si napíšeme KP na probrané typy příkladů sčít. a odčít. Budeme dále pokračovat v poznávání  jednotek, nyní hmotnosti a objemu a jejich převodech na str. 64 – 65 v uč. Začneme s písemným sčítáním trojciferných čísel str. 66, 67. V PS dojdeme asi na str. 27.

Prv. – V pátek jsem ohlášené  zkoušení nestihla. Proběhne tedy v pondělí 15. 4.  Dále budeme v učivu o rostlinách pokračovat. Probereme části kvetoucích rostlin str. 50 – 53 v učebnici.

Přeji Vám krásné, pohodové a slunečné Velikonoce.                                     V. Smetanová