Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.zpráva

13. 9. 2018

3. ZPRÁVA       TÝDEN    17. 9. – 21. 9.

Bezpečnostní upozornění

  • 12.9.2018

Dnes v odpoledních hodinách před školou oslovoval neznámý cizí muž žákyně naší školy. Dívky se svěřily doma svým rodičům, kteří toto podezřelé chování nahlásili třídní učitelce a policii. V exponovaných časech, v době příchodu a odchodu dětí bude prostor před školou monitorován Obecní policií. Poučte prosím své děti, aby v případě jakéhokoliv podezřelého jednání neznámé osoby neprodleně informovaly své vyučující nebo přímo kontaktujte policii ČR.                                                                                                              Vedení školy

 

Vycházka na Homoli

Zítra v úterý 18. 9. má být už moc hezky. V plánu je slíbená vycházka na Homoli. Děti přijdou ráno normálně do školy, vhodně oblečeny. Budeme se učit první 2 hodiny ČJ a Ma. Učebnice si děti nechaly ve škole. Přijdou tedy s batůžkem. V batohu mají mít svačinu, dostatek pití, úkol a penál.  

K výuce

ČJ   Opakujeme psaní i,í,y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní ú, ů, psaní vlastních jmen, abecedu a řazení slov podle abecedy. Probereme učivo v učebnici na stranách 12, 13, 14, 15. Ve čtvrtek napíšeme diktát na str. 13.

Přečteme si první úryvek z knihy v čítance o Harry Potterovi a splníme úkoly.

Ma Opakujeme násobilku a dělení do 50. V pátek 14. 9. KP – násobení, v pátek 21. 9. - KP na dělení do 50 bez tabulky.

Opakujeme sčítání a odčítání do 100, příklady sčít., odčít., nás.,a dělení se závorkami a neznámou (okénko) a slovní úlohy v tomto oboru.

V učebnici probereme učivo na str. 7, 8, 9, 10, 11 v PS asi do strany 10.

Prvouka

Zabýváme se okolím školy, děláme plánky a model. Probíráme pravidla bezpečného chování na silnici. V učebnici učivo na str. 8, 9.