Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. Zpráva

31. Zpráva                                     3. 6. – 7. 6.  2019

PROBĚHLO

  • 28. 5. proběhlo společné focení dětí ve třídě i v jednotlivých skupinkách, děti si zapsaly do úkolníčků, kolik Kč má každý zaplatit. Většina dětí peníze již přinesla.
  • Ještě do pondělí 3. 5. probíhá sběr papíru do přistaveného kontejneru před školou.
  • Dětem jsem rozdala papír o zdravotní způsobilosti ze ŠvP - platí 2roky.
  • Psali jsme různá kontrolní cvičení z ČJ i Ma podle toho, jak jsem Vás informovala v minulé zprávě -  kontrolní sešity jsem Vám poslala domů k nahlédnutí.
  • V úterý dám dětem ŽK s doplněnými známkami z těchto prací. Průběžně budu doplňovat další známky. Do 17. 6. by měla být uzavřena klasifikace.
  • Děti si mohly a nadále mohou kdykoli, po dohodě se mnou, nepovedené práce po obědě přijít opravit nebo pokud něčemu nerozumí, přijít se poradit předem -  vše hlásím dopředu. Mnozí toto využívají. Vědí to, vybízím je k tomu průběžně.
  • V pátek děti dostaly písemnou aktuální informaci o pondělním atletickém dopoledni.

PROBĚHNE

  • Raději ještě zopakuji. V pondělí 3. 6. mají děti 3. tříd atletické dopoledne na školním hřišti. Proběhne od 8:00 do 9:30hod. Děti budou mít pouze penál, pití, svačinu, věci na AJ, měly by být sportovně oblečeny podle aktuální předpovědi počasí. Výuku 3. a 4. hodiny přizpůsobím vybavení dětí.
  • V pondělí 10. 6. pojedeme do Divadla v Dlouhé na veselé představení O líné babičce. Divadlo začíná v 10:00hod, s přestávkou trvá asi 2 hod. Během týdne Vám upřesním cenu a časy odjezdu a příjezdu. (Ještě se mi neozvali na objednávku autobusu.)
  • Ve středu 19. 6. bude školní slavnost k 200 výročí školy ve Vraném. Od 15:00hod bude otevřena škola a výstava fotek na školním plotě. V 17:00hod proběhne školní akademie v sokolovně. I naše děti nacvičují s Alešem písničky. Na akci Vás srdečně zveme.

K výuce

ČJ – Doděláváme ještě zbylé slovní druhy. Opakujeme pravopis a vše o podstatných jménech a slovesech. Děti by měly umět zpaměti všechna vyjmenovaná slova. Pokud v pravopise hodně chybují, je to nutné. Např. slovo obilí a obilniny jsme si zdůvodňovali a vysvětlovali v tomto týdnu nesčetněkrát, přesto y, napsali někteří opakovaně. Budeme se pohybovat v učebnici na str. 131 – 137, kde je hodně opakovacích cvičení. Určitě některá opět napíšeme na známku – pravopis, určování známých slovních druhů, u sloves a podstatných jmen určování toho, co jsme probrali. Děti mohou k učivu stále používat pomocné kartičky. Ve čtvrtek – diktát ze str. 135.

Ma – Probírali jsme násobení, už i dělení mimo obor násobilek do 1000 - typy příkladů ze stran 72 – 79 v učebnici. V tomto učivu budeme pokračovat. Psali jsme desetimin. z násobení. Násobilku už musí děti dokonale ovládat bez tabulky. Ve středu napíšeme des. z dělení podle typů na zmíněných stranách. Někteří získávají také hodně pěkných známek za řešení slovních úloh a aktivitu v hodinách. Velkou KP napíšeme během týdne 10. 6. – 14. 6., kde bude ode všeho trochu. Děti dostanou na příští víkend úkol z typů př., které v KP budou. V týdnech po 10. 6. probereme učivo geometrie pohromadě.

Prv – Probrali jsme učivo : bezobratlí a obratlovci. Ve čtvrtek z tohoto učiva napíšeme malý testík dle PL v zelených deskách. Při klasifikaci v prvouce budu hodně přihlížet i k aktivitě v hodinách. Dalším učivem ještě do konce školního roku bude lidské tělo.              Přeji pěkný týden V. Smetanová