Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Zpráva

21. 9. 2018

4. ZPÁVA         TÝDEN       24. 9. -  27. 9.

Proběhlo

  • V úterý jsme konečně uskutečnili vycházku na Zvolskou homoli. Tentokrát nám počasí opravdu přálo. Byla i pěkná viditelnost. Vyhlídka do celého kraje se dětem moc líbila. Odtud děti krásně viděly celé Vrané i s Vltavou. Ukazovali jsme si všechny důležité stavby i přírodní útvary kolem. Vycházku jsme ještě probrali ve škole a zaznamenali do pracovního listu. Moc se mi líbilo, že si děti z vycházky hodně pamatovaly.
  • Poslala jsem Vám domů k nahlédnutí kontrolní sešity z ČJ a Ma. Díky d.ú. vidíte průběžně, jak děti pracují ve školních sešitech a v PS Ma. Budu se snažit Vám většinou v pátek sešity a desky s prac.listy posílat domů k nahlédnutí pravidelně, pokud v nich bude něco nového.

K výuce

ČJ – Zopakovali jsme abecedu a řazení slov podle abecedy, téma o zvířatech v učebnici se k tomu náramně hodilo. Průběžně opakujeme - prostě už používáme, správné psaní slov s i, y po měkkých a tvrdých souhláskách. Tento pravopis by měly již děti používat správně při jakémkoliv písemném projevu. (Zdůrazňuji dětem, že se pravopis neučíme kvůli diktátu, ale abychom jej používali všude.“ Tigřy a krokodíli“ mě v sešitech trochu vyděsili). V tomto týdnu se zaměříme na zopakování psaní u, ů, ú a správné psaní a zdůvodnění párových souhlásek, postup zdůvodňování správného pravopisu je popsán na str. 19 v uč. Tam bychom měli v učivu asi dojít. Ve čtvrtek – diktát na str. 17. Podrobně jsme probrali a vysvětlili si, jak se píše referát o přečtené knížce. V pátek 21. 9. jsem zadala úkol na pondělí 1. 10. – úkol mají děti popsán v úkolníčku a v rubrice domácí úkoly na třídních stránkách. Prosím, dětem úkol připomeňte, mají na něj dost času, ale ať jej nenechají na neděli večer. Připomínám, že děti by měly číst doma knihy podle svého výběru průběžně. Již nedávám moc čtecích úkolů. Vždy za určité období si svoji četbu zapíšou do čt. deníčku,který jsem ukazovala na třídní schůzce. (Někdy můžete dětem s četbou pomoci, že část jim třeba přečtete vy . . . .)

Ma – Opakujeme a budeme ještě opakovat násobení a dělení do 50 a sčít. a odčít. do 100 na různých typech příkladů.  Nejde jen o „natrénování“ příkladů zpaměti, ale hlavně o to, umět dovednosti použít. Hodně procvičujeme násobky a tvoření příkladů dělení a násobení k nim. To dělá mnohým stále problém. V tomto týdnu přidáme násobky 6 a ještě zopakujeme pojmy: o něco více, méně, krát více, krát méně. Nedá se nic dělat, učiva je hodně, musíme se posunout dál. Od příštího týdne budeme mít vždy v úterý geometrii. Děti tedy budou mít potřebné vybavení. Hlavně ořezané tvrdé tužky. V uč. dojdeme asi na str. 12 v PS na str. 12. Geometrie – uč. str. 91, PS str. 45

Prv – Věnovali jsme se okolí školy. Děti vytvořily krásné a přehledné plánky okolí. Na vycházce na Homoli jsme zase sledovali okolí našeho domova, naši obec. Průběžně probíráme bezpečné chování na silnici jako chodci. Nyní se budeme věnovat tomu, jak se chovat na silnici jako cyklisté.

S pozdravem V. S.