Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. zpráva

27. 9. 2018

5. ZPRÁVA TÝDEN  1. 10. – 5. 10.

Proběhne

  • V úterý 9. 10. pojedeme na výlet na horu Říp. Hodí se nám k tématu Domov, Naše vlast v prvouce. Pojedeme od školy autobusem.

Sraz: již v 6:45hod před školou, odjezd: v 7:00hod

Návrat mezi 13:00hod – 14:00hod ke škole, potom normálně družina, odhlaste dětem, prosím, oběd.

Vybavte je tedy velkou svačinou. V batohu budou mít děti určitě kromě jídla a pití také pláštěnku. Peníze nejsou nutné, moc toho tam ke koupi není. Možná bude již v kiosku i zavřeno. Půjdeme pěšky na vrchol z parkoviště. Vhodně děti oblečte a obujte podle aktuální předpovědi počasí. Cena : 180kč (Prosím přesně, nebudu mít na vrácení). Peníze již děti mohou nosit.

K výuce

ČJ- Opakovali jsme psaní slov s párovými souhláskami na konci i uprostřed slov. Některým dětem dělá potíže správné zdůvodnění, hlavně u slov, kde je souhl. uprostřed (zdůvodňujeme: užovka – užovek, vedle souhlásky  musí být ve zdůvodňovacím slově samohláska). Kromě průběžného opakování a procvičování se seznámíme s novými pojmy – slova příbuzná, kořen (vysvětlení je v uč. na str. 23). Dojdeme asi na str. 23. Čtvrteční diktát napíšeme ze str. 21. Na známku také napíšeme v úterý nebo ve středu některé cvičení ze stran 20 a 21. Připomínám d. ú. na 1. 10. – referát o knize s ukázkou knihy a plynulé četby 3.- 4 vět.

Ma- Procvičujeme násobení a dělení 1,2,3,4,5, probrali jsme nově nás. 6. V tomto týdnu nás čeká násobilka 7. Je nutné, aby děti bezpečně ovládaly i vyjmenování řady násobků zpaměti a k nim tvoření příkladů dělení a násobení. V učebnici typy př. str. 12, 13, 14. V PS str. 12, 13. Procvičujeme také pojmy: součet, součin, rozdíl, podíl, o něco více, méně, krát více, méně. V pátek napíšeme na známku podobná cvičení, jako jsou v PS na str. 11 a 13 ( cv.8)

G- Děti hodně zapomněly správné značení přímek, bodů, úseček. Stále to vysvětlujeme, procvičujeme, mají to před sebou na tabuli, ale někteří stále chybují. Budeme se zabývat přímkou v PS na str. 47, 48.

Prv- Fotky z vycházky na Homoli si můžete již prohlédnout v našem třídním fotoalbu, také jsem vyfotila, jak pěkně děti zpracovaly plánky okolí školy ve skupinkách. Ve středeční hodině prvouky podle plánků děti vytvořily modely okolí školy (postavily z kostek, doplnily značkami, auty...) Moc se jim to povedlo, děti prokázaly výbornou orientaci v prostoru. Také jsme probrali bezpečné přecházení a chování na kole. Přečetli jsme si o sv. Václavovi a jeho pomníku. Vysvětlili jsme si, jaký svátek v pátek slavíme. Snad si někdo trochu něco zapamatuje... Dále se ještě  budeme věnovat tématu: Naše obec a okolí. Budeme si povídat také o Praze, jako o hlavním městě ČR.     S pozdravem V. S.