Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Zpráva

6. ZPRÁVA                   TÝDEN      8. 10. -  12.10. 2018

Proběhlo 

  • Často jsme se zabývali vztahy dětí ve třídě. Na začátku školního roku jsme si společně vytvořili pravidla chování, aby všem dětem ve třídě bylo příjemně a cítily se dobře. Bohužel zjišťuji, že mají děti občas problém s tím, co znamená pravidlo - „ vzájemně se respektujeme. . ., chováme se k sobě slušně a kamarádsky“. Vysvětlujeme si tedy např. , že místo „vypadni, nečum“. . . je lepší vysvětlit spolužákovi, co mi na jeho chování vadí. Chci, aby se děti naučily, že se dá většina věcí slušně dohodnout, že když se k sobě budou chovat „hnusně“, příjemně jim nebude. Neustále dětem zdůrazňuji, aby nikdy nedělaly druhému to, co nechtějí, aby dělal někdo jim.
  • Proběhla prezentace knih, které děti přečetly. Každý svou knihu představil, stručně o ní pověděl ostatním, přečetl ukázku. Děti si se zájmem prohlížely knihy svých kamarádů. Zaslechla jsem i mnoho vzájemných doporučení. Děkuji, že jste dětem pomohli s napsáním referátu. Dětem jsem řekla, že si mají již vybrat a začít číst novou knihu podle svého zájmu a schopností. V týdnu před Vánocemi si četbu opět zapíší do čt. deníku, který jim dám a uděláme si další vzájemnou prezentaci.

Proběhne

  • V úterý 9. 10. – výlet na horu Říp

Pozor! Odjezd již v 7:00hod od školy, návrat asi 13 – 14hod,Podrobné info je v minulé zprávě.

  • Ve dnech 31. 10. – 2. 10. proběhne v naší škole sběr papíru, hliníku a plastových víček. Sběr, prosím, noste do připraveného kontejneru u školy. Množství děti nahlásí mně.
  • Začínáme nacvičovat  divadelní vystoupení „ O praotci Čechovi“- na 25. 10. - čtvrtek v sokolovně. Prosím, napište mi, pokud někdo chystáte nějakou rekreaci nebo mají děti v tento den něco jiného, abych s nimi nepočítala s vystupováním.
  • Děti budou pracovat tento týden ve skupinkách. Musíme zapracovat na umění spolupráce, umět prosadit svůj názor, ale diskusí ne hádáním se a hlavně respektovat ostatní.
  • Prosím, podepište dětem ŽK.

      K výuce

ČJ- Děti napsaly pěkné a vtipné komiksy: rozhovory se zvířaty na fotkách. Některé se opravdu vydařily. Opakujeme, procvičujeme párové souhlásky, hlavně trénujeme správné tvoření zdůvodňovacích slov. Vysvětlili jsme si, co jsou slova příbuzná. Budeme je rozpoznávat, určovat kořen a tvořit nová slova příbuzná pomocí předpon a přípon. V učebnici dojdeme asi na str. 25. Ve čtvrtek – diktát na str. 25.

Ma- Procvičujeme násobení a dělení, hodně jsme řešili slovní úlohy s těmito úkony. Tento týden probereme násobky, násobilku a dělení 8, procvičíme řešení nerovnic. Dětem se pěkně dařilo řešení příkladů s neznámou. Děti mohou během hodin získávat jedničky do ŽK za snahu a řešení různých úloh (řetězy, logické úlohy, slovní úlohy, rychlé a správné počítání . . ) V učebnici dojdeme asi na str. 17. V PS str. 14, 15. Ve středu napíšeme procvičené typy slovních úloh z minulých hodin na známku.

Prv – Zabýváme se tématem „Naše obec“. Děti poznávaly podle fotek různá důležitá místa Vraného. Pracovaly ve skupinách. V tomto učivu budeme ještě pokračovat. Výlet na Říp jsem vybrala k tématu „Naše vlast“. Děti budou v následující hodině prvouky své poznatky z výletu zpracovávat na PL.