Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Zpráva

19. 10. 2018

8. ZPRÁVA                TÝDEN             22. 10. – 26. 10. 2018         

PROBĚHLO

  • Každý den trpělivě trénujeme „ výstup na Říp“. Dětem už to pěkně jde. V pátek jsme si to zkusili při tělocviku už i v sokolovně. Moc děkuji za vybavení dětí holemi a oblečením, které jsem popsala. Můžete jej doplnit i podle své fantazie k tématu.

PROBĚHNE

  • Tento čtvrtek v 17:00hod bude vystoupení celé školy k oslavě 100let naší republiky. Naše třída vystoupí hned na začátku. Prosím, aby všechny děti, které hrají, přišly již v 16. 15hod před školu. Ve škole si vezmeme převlečení a půjdeme společně do sokolovny ( příp. družinové si vyzvednu).

Generální zkouška bude probíhat ve středu a čtvrtek dopoledne. Prosím, aby tento den určitě všichni herci přišli do školy. Také prosím, aby již v pondělí nebo úterý měli všichni převlek. Děkuji. Pokud potřebujete ještě nějaké info, zavolejte mi.

  • Připomínám 31. 10. – 2. 10. sběr papíru, hliníku a plastových víček.
  • V pátek 2. 11. po podzimních prázdninách budeme ve třídách slavit HALLOWEEN, děti mohou tento den přijít v masce. Podrobněji připomenu v příští zprávě.
  • D. Ú. na podzimní prázdniny. Děti napíší svůj vymyšlený strašidelný příběh. Ve středu se dozvědí téma a ještě dostanou přesnější informace. Úkol přinesou ve středu 31. 10. Příběhy si přečteme.
  • Od 5. listopadu budeme číst společně ve škole knihu Mach a Šebestová ve škole. Prosím, aby si všichni do tohoto data knihu opatřili.

K výuce

ČJ – Děti moc chválím za výkon v diktátu, většinou se vydařil výborně.  Také tvoření příbuzných slov dětem pěkně šlo. Nyní nás čeká naučit se rozpoznat slova příbuzná a slova stejná pouze v jiném tvaru. Kapitola o vzducholodi, diskuse o důležitosti vzduchu a sloh o výletu vzducholodí se dětem moc líbil. Nyní zopakujeme psaní ů,ú a probereme, kdy se píše ú uvnitř slov na str. 29. Zopakujeme psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a vypravování podle osnovy, dojdeme asi na str. 33. Nebudeme psát diktát – nácvik vystoupení. Budeme psát slohové vyprávění podle osnovy.

Ma - Stále trénujeme násobení a dělení na všechny možné způsoby. Někteří již zvládají příklady rychle a bez tabulky. Někomu se násobky ještě pletou. Trénovat musí každý individuálně podle svých schopností i doma. Radost mám nyní z dětí při řešení slovních i různých logických úloh, ve všech hodinách se většina pěkně snaží. Z posledního testíku byly téměř samé jedničky. Toto učivo budeme stále procvičovat a prohlubovat v uč. na str. 18, 19, 20. V G – probíráme vzájemnou polohu dvou přímek. Probrali jsme různoběžky, ještě procvičíme uč. str. 92.

Prv – Vysvětlovali jsme si orientaci na mapě, co lze z mapy vyčíst, co znamená nadmořská výška, ukazovali jsme si různé druhy map, seznámili jsme se se směrovou růžicí – se sv. stranami . . . Nyní se budeme zabývat učivem  NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA . Učivo, které si mají děti osvojit je v pracovních listech v zelených deskách. Používáme většinou jiné materiály než učebnici. Děti si učebnici mohou nechávat ve škole.

 Moc se na Vás těším v sokolovně, držte nám palce, ať se představení povede a hlavně ať nikdo neonemocní.      V. Smetanová