Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzka 12. 9. 2018

Třídní schůzka          12. 9. 2018

 • Poděkování za vyplnění dotazníků, změn
 • Dětí je stále 22, dívky – v naprosté převaze 15
 • Změny ve škole – personální p. ředitelka D. Pořízková, spousty nových učitelů na 2. stupni, p. Holubová v 1. třídě, AJ – H. Slaná, v naší třídě působí sdílený asistent – k pomoci tomu, kdo potřebuje, družina – probíhá rozdělování,
 • chod školy – seznámím postupně
 • Žákovská knížka – rozvrh hodin, zadní část - kontakty

Přední část musí být vyplněna- žáci ji nosí u sebe. Zadní část – hodnocení, podpisy rodičů, sdělení týkající se žáka – kontrolujte, omluvný list.

 • Omlouvání – zavolejte, pošlete SMS, učivo proberte podle zprávy, vyzvedněte si sešity a PL, o dovolení na více dní -písemná žádost, učivo doplňte podle zprávy, používejte učebnice, někdy nejsou PL, jde o to, aby žák učivo probral – někdy musíte i novou látku vysvětlit, dohlédněte, prosím, na doplňování učiva.  
 • Řád školy – není vlepen, je rozšířen o kap. hodnocení, přečtěte si na stránkách školy, nově – zamykání školy v 7:45, zákaz vstupu bez předešlé dohody z důvodů bezpečnosti. Zákaz používání mobilů v době pobytu ve škole.
 • Třídní pravidla chování – všichni podepsali, vysvětlovali jsme si, proč jsou nutná.. .Trest – náprava chování, omluva
 • Nabídku kroužků – jsem poslala po dětech.
 • Bílé desky – děti nosí každý den, nová zpráva s učivem a jinými informacemi je zde většinou v pondělí, prosím, čtěte. Někdy potřebuji sdělit i aktuální informaci během týdne. Děti často něco nevyřídí, prosím, sledujte. Pokud dítě neodevzdá v pondělí odpoledne, podívejte se na stránky školy – třídy.
 • Do zprávy se budu snažit psát i většinu úkolů, hlavně dlouhodobějších. Jako minulý rok - chystané a proběhlé akce, učivo a co budu hodnotit známkou.
 • Knižní klub – objednávku odevzdávat do 20. v měsíci.
 • Plavání – březen až červen středy, dám včas vědět.
 • Třídní fond – z 2. třídy zbylo 2 641kč, jarmark 2140kč – koupila jsem hry - 2 autodráhy, mozaiku, 2 x gelové fixy – zbývá 1140kč – ještě koupím hry.
 • Letošní třídní fond – 400kč ( barevné pořadače, sešity, odměny, výtvarný materiál. . .)

Pracovní sešity – 2x Ma – 98kč, AJ – 219kč, Čt. D.- 65kč, Čít. -85kč  - 467kč – 500kč

 • Mně dejte tedy 900kč
 • 300kč – školní fond, bude zřízen účet, posílejte na něj, konec září připomenu, napíšu číslo, zástupce z každé třídy.
 • Divadla18. 12. – Vánoce, 17. 1. Klapzubova 11 – Minor
 • 19. 2. 2019  - Sněhurka Divadlo v Dlouhé přijede do Vraného
 • 17.12. – Bubeníci - sokolovna
 • Ve 2.pololetí – O líné babičce Divadlo v Dlouhé
 • Kino Modřany –  asi 29. 1.
 • Školní akce tradiční – 4. 10. Svátek zvířat, 2. 11. – Halloween, 5. 12. – Mikuláš
 • Výroční akce – 25. 10. k stému výročí 28. října – v sokolovně – pověsti, 3. A –
 • O praotci Čechovi – výstup na horu Říp – jestli seženu autobus v termínu a záleží na počasí.?
 • ŠvP - budu shánět
 • Prázdninové deníčky - Děkuji za pomoc při jejich psaní.
 • Výuka podle rozvrhu

ČJ – učebnice gramatiky – 5hodin týdně

Sešit školní, sešit kontrolní, červené desky na PL – budu posílat domů ke kontrole, abyste viděli práci ve škole, vše neznámkuji, hodnotím i smajlíky i jinak. Známkuji to, co již mají děti dobře procvičené, a měly by to umět. Pracujeme různě a s různými materiály. Učebnice slouží jako vodítko k učivu ( D. Ú., absence, zopakování). Hodně učiva, nové pojmy – příbuznost slov, vyjmenovaná slova, podstatná jména – pád, číslo, rod, životnost, slovní druhy

Čtení – pracovní čítanka, žluté desky na PL, Čtenářský deník

Společná četba – Mach a Šebestová, Pipi. . .

 • Vše se učíme s názorem, kartičky, pomocníky, celou 3. třídu – děti budou mít při práci u sebe kartičku s vyjmenovanými slovy, pádové otázky a přehled slovních druhů.
 • Co aktuálně probíráme, píšu vždy do zprávy i v jakém rozsahu to děti mají umět.
 • D. Ú –  Děti mají úkolníček – již nekontroluji zapsání úkolu – kdo nepřinese, napíše si jej o velké přestávce místo hraní. Prosím, kontrolujte pečlivost, jestli si dítě přečetlo pořádně celé zadání, často pouze část úkolu. Zodpovědnost za svoji přípravu na vyuč.

Ma – Sešit školní, sešit kontrolní – na malé procvičování na známku, pracovní sešit, modré desky na PL.

Během září – perfektní znalost dělení a násobení bez tabulky 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 10

Násobení a dělení 6- 9 ještě s tabulkou do konce října. Hodně učiva – dělení a násobení mimo obor násobilky, číselný obor do 1000, jednotky délky, hmotnosti a objemu, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, logické úlohy. Zařazuji úlohy z ma Hejného. Geometrie je také náročnější. V zadní části učebnice i PS. Pravidelně v pátek od příštího týdne.

Včera dělala někt. dětem problém orientace v číselné řadě, před, za . . .

Neznalost malé násobilky a sčítání a odčítání s přechodem přes desítku velmi zdržuje. Základní učivo.

 • Celkově se snažím děti hlavně po prázdninách probudit k přemýšlení a vnímání.
 • Na práci mají dost času, většinou mohou používat různé pomůcky, chybovat nevadí, důležité je pustit se do řešení, přemýšlet, nekoukat k ostatním . . .
 • Prv – Zelená učebnice, zelené desky na PL, hodnotím hlavně práci v hodině a malé kontrolní práce vždy z určitého tématu. Již jsou zde nové pojmy, je potřeba se na hodiny připravovat. Snažím se pracovat s pomůckami, používání mapy, praktické činnosti. ( nyní mapka okolí školy, model, vycházka na Homoli – pohled na Vrané, dopravní značky -. . .