Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení rodiče

26. 5. 2019

Milí rodiče,

minulý týden v pátek jsem Vám chtěla napsat obvyklou zprávu. Hlavně o tom, jak pěkně proběhla ŠvP, přestože nám nepřálo počasí. Bohužel, při návratu došlo v době přestávky autobusu na odpočivadle k nehodě. Dívka z 5. třídy byla vážně zraněna. Věřte, že je to pro všechny moc těžká situace. Se situací se nyní všichni vyrovnáváme. Na Terezku a její rodinu neustále myslíme a věříme, že se vše bude ubírat dobrým směrem.

V úterý ve třídách, kterých se to týkalo, proběhla ohlášená psychologická intervence, u které jsem byla přítomna. Myslím, že byla pro děti důležitá a splnila svůj účel. Děti si mohly  popovídat s odborníkem a nezúčastněnou osobou. Bylo vidět, že každé z dětí náročnou situaci prožívá individuálně. Moc Vám děkuji za pochopení tak psychicky náročné situace, kterou prožíváme.

Zdravotní dokumentaci a okopírované kartičky pojištěnce dětem předám v pondělí 27. 5.

Na třídní stránky jsem dala více fotek ze ŠvP. Na úvodní stránce je adresa, kde si je všechny můžete prohlédnout nebo stáhnout. Děti Vám jistě o programu na ŠvP vyprávěly, ale raději přidám informace i já. Každé dopoledne jsme podnikli asi 7km dlouhý „výšlap“. Byli jsme na Cimrmanově vyhlídce, rozhledně Štěpánka a v krásném přírodním lesoparku. Podnikli jsme celodenní výlet do Harrachova do sklárny i muzea, to se dětem opravdu líbilo, po prohlídce jsme pokračovali k Mumlavským vodopádům. Odpoledne zajišťovaly program instruktorky. U některých odpoledních programů jsem byla přítomna. Dětem se většinou odpolední hry moc líbily. Ve čtvrtek večer zažily děti pravou diskotéku. Objekt i pokoje byly po celou dobu vytápěny. Jídlo bylo chutné. Děti si hlavně pochvalovaly snídaně formou švédských stolů. Neřešila jsem žádné kázeňské prohřešky. Připadalo mi, že děti spolu vycházely v dobrém a kamarádském duchu, byly prima.

Při odjezdu na ŠvP  jsem převzala od Vás pro děti spoustu sladkostí, malých věcných drobností i peněžní částku 500Kč na koupi odměn. Velice Vám za tyto věci děkuji. Přesto, že jsem po celou dobu ŠvP dětem tyto věci rozdávala, hodně sladkostí i drobností mi pro děti ještě zůstalo. Použiji je pro ně ještě do konce školního roku. Peníze 500Kč přidám k výdělku z jarmarku 3000Kč a odměně za sběr papíru 1000Kč. Poradím se s dětmi, jak peníze utratíme. Peníze na výlet 150Kč jsme vyčerpali (jízda autobusem, vstup do sklárny a muzea, vstupy na rozhledny.)

Pokud jsem na něco ohledně ŠvP zapomněla, prosím, zavolejte mi nebo pište SMS či e mail, ráda Vám informace podám.

28. 5. - což je toto úterý, se budeme fotit. Budu moc ráda, když všechny děti tento den přijdou do školy k tradičnímu společnému focení. Cena: společné foto 40Kč,  ( malé foto 30Kč – kdo by chtěl)

30. 5. – 3. 6. – bleskový sběr, kontejner bude přistaven u školy.

Poslední plavání proběhne ve středu 12. 5. 2019 – Připomínám, že první 2 hodiny se ve středu před plaváním vždy normálně učíme. Děti nosí penál. Uč. materiály zajistím já.

 

K výuce

ČJ – V uplynulém týdnu se děti seznámily s novým pojmem – základní skladební dvojice, jde pouze o letmé seznámení, podrobně budou děti toto učivo probírat ve 4. třídě. Opakovali jsme cvičení s doplňováním i, y, děti pravopis zdůvodňovaly a samy si chyby podle klíče opravovaly, opět procvičujeme řady vyjm. slov., které děti zapomínají. Určovali jsme, to co umíme u podstatných jmen a sloves. Zevrubněji jsme poznávali přídavná jména. Z nového učiva nám zbývá probrat již pouze podrobněji zbylé slovní druhy. Tento týden číslovky a předložky. V uč asi na str. 124 – 131. Jinak budeme pořád opakovat dosud probrané učivo i na známky. V úterý napíšeme KP na vyhledání sloves a určování osoby, čísla a času. Průběžně budeme psát doplňovací cvičení, ve čtvrtek diktát ze str. 127. Zde žáci určí i probrané slovní druhy. Vždy, doma i ve škole mohou používat kartičky s přehledy.

Ma – Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, počítání se závorkami, slovní úlohy a násobení mimo obor násobilek do 1000( typy - násobení 10 a 100, 4 . 25, 5. 38) Z těchto typů na str. 70 – 74 napíšeme ve středu a v pátek desetiminutovky. Nové učivo pro tento týden – dělení násobků 10 jednociferným číslem typ – 150 : 3, 240 : 3 . . . str. v uč. 75 – 77 v PS str. 33, 35.

Prv – Probírali jsme společné znaky živočichů a jejich dělení podle stavby těla str. 56 – 59. Děti si vše zaznamenaly do PL. Tento týden – bezobratlí živočichové a živočichové podle druhu potravy, chráníme přírodu.

Ve středu 22. 5. dětem v naší třídě připravil pan Šajnar velmi zajímavý program o počítačích, jejich fungování i o internetu. Celý program připravil srozumitelně tak, aby děti bavil, zapojily se a získaly i přiměřené znalosti k tomuto tématu. Moc mu děkuji. Pokud by někdo další z rodičů chtěl dětem přiblížit svoji profesi, bylo by to báječné. Dejte vědět.

Přeji Vám klidný a pěkný týden      V. Smetanová